Ing. Anna Ryklová

Bakalářská práce

Sociální audit - zákonné normy v činnosti společnosti XY (zákoník práce, bezpečnost práce, rovné příležitosti mužů a žen, odbory)

Social audit - legal regulations relevant for activity of the company (Labour Code, safety of work, equal opportunities of men & women, trade unions)
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou otázek sociálního auditu na úrovni EU, ČR (včetně problematiky souladu zákonných norem EU a ČR) a v činnosti společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s. Hlavním cílem práce je zhodnotit ochranu různých typů pracovníků ve společnosti. Teoretická část je věnována zejména českým a evropským právním normám relevantním k danému tématu, judikatuře Evropského soudního …více
Abstract:
The thesis deals with themes of social audit and regulatory standards in the European Union, in the Czech Republic (including the issue of accordance with legal standards of the EU and CR) and in the operations of Telefónica O2 Czech Republic, a.s.The theoretical part is mainly devoted to Czech and European legal standards relevant for the topic, the European Court of Justice and also refers to other …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Cviklová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní