Bc. Karolína BANÁŠOVÁ

Diplomová práce

Dlouhodobá nezaměstnanost v mikroregionu Zlatohorsko

Long-term unemployment in the micro Zlatohorsko
Anotace:
Diplomová práce s názvem "Dlouhodobá nezaměstnanost v mikroregionu Zlatohorska" se zabývá zejména charakteristikami a názory dlouhodobě nezaměstnaných v tomto mikroregionu. Teoretická část práce vymezuje zejména nezaměstnanost, dlouhodobou nezaměstnanost, její typy, příčiny a důsledky. Pozornost je věnována možnostem řešení nezaměstnanosti, dalšímu vzdělávání nezaměstnaných, současné situaci dlouhodobé …více
Abstract:
The thesis titled "Long-term unemployment in the micro Zlaté Hory" deals mainly with the characteristics of long-term unemployed and opinions in this micro-region. The theoretical part defines especially unemployment, long term unemployment, its types, causes and consequences. Attention is devoted to addressing unemployment, further training of the unemployed, the current situation of long-term unemployment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Bohdana Richterová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BANÁŠOVÁ, Karolína. Dlouhodobá nezaměstnanost v mikroregionu Zlatohorsko. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta