Mgr. Zuzana Želinská

Diplomová práce

Zneužívání nealkoholových drog (aktuální právní a psychologické aspekty)

Non-alcoholic Drug Abuse (Current Legal and Psychological Aspects)
Abstract:
Presented thesis deals with the issue of non-alcoholic drugs. The thesis consists of two parts. The theoretical part provides basic theoretical knowledge related to drugs, psychological aspects of drug addiction, characteristics of most popular addictive substances and development of drug law to the present day. The practical part analyze state of drug scene in Czech republic and specifically in South …více
Abstract:
Táto diplomová práca sa zaoberá psychologickými a právnymi aspektami zneužívania nealkoholových drog. Pozostáva z dvoch časti. V teoretickej časti sú uvedené základné teoretické poznatky súvisiace s drogovou problematikou, psychologické aspekty drogovej závislosti, charakteristika najrozšírenejších návykových látok a vývoj protidrogovej legislatívy od jej začiatkov až po súčasnosť. Praktická časť mapuje …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta