Bc. Mirjana Stanojević

Diplomová práce

Imigrační politika ČR vůči třetím zemím na příkladu Jihomoravského kraje (Brna): skutečné příležitosti a hrozby

Immigration policy of the Czech Republic towards third countries on the example of the South Moravian Region (Brno): Real Opportunities and Threats
Anotace:
Diplomová práce zkoumá vliv imigrační politiky na Jihomoravský kraj a Brno. Imigrační politika je brána v širším pojetí jako soubor zájmů různých aktérů, kterými jsou zaměstnavatelé, občané a politické strany, neziskové organizace nebo univerzity. Zájmy zaměstnavatelů byly prozkoumány prostřednictvím dotazníků a doplněny o data z průzkumu zaměstnanosti v JMK. Postoje občanů vůči imigraci byly zjištěny …více
Abstract:
This thesis examines the influence of immigration policy on the South Moravian Region and Brno. Immigration policy is considered a set of interests of various parties, such as employers, citizens and political parties, non-profit organizations or universities. Employers' interests were examined through questionnaires and complemented by data from employment survey in the South Moravian Region. Citizens …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta