Gulsum Valizada

Master's thesis

Effective Forms of Motivation, their Importance, and Influence on the work performance of the Companies' Employees

Effective Forms of Motivation, their Importance, and Influence on the work performance of the Companies' Employees
Abstract:
Koncept motivace není ve světě společnosti nový. Předchozí výzkumy provedly několik pokusů prozkoumat účinné formy motivace na pracovišti. Je náročné motivovat zaměstnance a najít vhodnou strategii, zejména v době vysoké konkurence. Cílem studie je zjistit preferované a prioritimotivační faktory malé skupiny zaměstnanců v podnikovém světě. Metodika použitá pro stanovení priorit těchto faktorů je proces …more
Abstract:
The concept of motivation is not new to the corporate world. Several attempts were made by earlier researches to explore effective forms of motivation at the workplace. It is challenging to motivate employees and find an appropriate strategy, especially in times of high competition. The objective of the study is to determine the preferenced and prioritized motivational factors of small group of employees …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 7. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 8. 2020
  • Supervisor: Mgr. Ing. Miroslav Jurásek, Ph.D.
  • Reader: Ing. Lenka Farkačová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance