Theses 

Dynamika a struktura obyvatelstva okresu Opava – Richard WAGNER

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Richard WAGNER

Bachelor's thesis

Dynamika a struktura obyvatelstva okresu Opava

Dynamics and Structure of Inhabitants of the District Opava

Abstract: Hlavní cíl této bakalářské práce spočívá v posouzení vlivu přirozené reprodukce a migrační dynamiky na demografickou strukturu obyvatel okresu Opava v letech 1970?2010. Práce se člení na dvě části, a to praktickou a teoretickou část. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny základní pojmy, struktura obyvatelstva, dynamika obyvatelstva, demografické procesy, použité metody a také trendy vývoje přirozené a migrační dynamiky ve vybraných zemích Evropy se srovnáním s ČR. V praktické části je vymezeno a stručně charakterizováno území okresu Opava a také to, jak je pomocí Webbovy metody a metody modelování věkových struktur posouzen vliv přirozené a migrační dynamiky na věkovou strukturu okresu Opava.

Abstract: The aim of the bachelor thesis deals with the appraisal of the influence of the natural reproduction and with the dynamics of the migration on the demographic structure of the inhabitants of the Opava district in years 1970?2010. The thesis is divided into two parts ? the theoretical and the practical part. In the theoretical part there are described and explained some basic terms, the structure of the inhabitants, the dynamics of the inhabitants, the demographics processes, the used methods and also some trends of the development of the natural and migration dynamics in the chosen European countries in the comparison with the Czech Republic. In the practical part there is defined and briefly characterized the area of the Opava district and also the fact, how the influence of the natural and migration dynamics on the age structure of the Opava district is assessed using the Webb´s method and with the method of the age structure modelling.

Keywords: obyvatelstvo, struktura obyvatelstva, dynamika obyvatelstva, přirozený přírůstek, migrační saldo, Opava, Webbova metoda

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 1. 2015
  • Accessible from:: 8. 1. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. David Walter Novák, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.1.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 8. 1. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=28362 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

WAGNER, Richard. Dynamika a struktura obyvatelstva okresu Opava. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta


Go to top | Current date and time: 16/7/2019 04:26, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz