Bc. Miroslava Hermanová

Diplomová práce

Vojenský slang v současné ruštině a češtině

Contemporary Russian and Czech Military Slang
Anotace:
Cílem této diplomové práce je komparace ruského a českého vojenského slangu na základě jazykového materiálu získaného excerpcí z různých textových a internetových zdrojů. Práce se skládá ze čtyř hlavních částí. V úvodní části je představen historický vývoj vojenské služby v Rusku a Česku až po současnost. Dále je zkoumána problematika rozvrstvení ruštiny a češtiny, důraz je přitom kladen na nejednotné …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is comparison of Russian and Czech military slang based on lexical material collected from various textual and internet sources. The thesis consists of four main parts. At the beginning we introduce historical development of Russian and Czech military service till these days. The next part deals with the question of language stratification with emphasis on disunited definitions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Ruský jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma