Theses 

Osamělé matky – Mgr. Veronika Dobrovolná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Veronika Dobrovolná

Bakalářská práce

Osamělé matky

Single mothers

Anotace: Diplomová práce „Osamělé matky“ má za cíl popsat životní situaci, ve které se žena v čele neúplné rodiny nachází a role, které musí zastávat. Obsahuje pojetí současné rodiny a její rozdělení. Je zde vysvětlen samotný pojem osamělá matka. Též se práce zaměřuje na pomoc osamělým matkám poskytující státem a samotným městem Brno, na systém dávek a jeho kritiku vybranými autory. V druhé části byl pomocí hloubkového polostrukturovaného rozhovoru proveden kvalitativní výzkum zaměřený na zodpovězení výzkumných otázek. Součástí je interpretace rozhovorů.

Abstract: The Diploma Thesis "Single Mothers" is an outline of the lifestyle of a single mother and roles performed in an incomplete family. The commencement of the thesis defines a family - a basic social unit - and describes the characteristics of this social unit in modern society, following with an explanation of term and concept of a single mother. The thesis informs ways of assistance and financial support single mothers obtain from the council of Brno city. The outline of the benefit system is followed by critiques of selected authors. The second part of the thesis is dedicated to results of research conducted by in-depth semi-structured interview method. Finally, the interviews are interpreted and summarized in the conclusion.

Klíčová slova: osamělá matka, pomoc osamělým matkám, role osamělé matky, single mother, assistance to single mothers, role of a single mother

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ingrid Čejková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 09:28, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz