Mgr. Bc. Barbora HOLAŇOVÁ

Diplomová práce

Úkolově orientovaný přístup při práci s klienty azylového domu pro matky s dětmi

Work- oriented approach with clients of asylum center for mother with children
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o problematice využití úkolově orientovaného přístupu při práci s klientkami azylových domů pro ženy a matky s dětmi. V teoretické analýze uvedené problematiky se zabývám pěti oblastmi. Jelikož považuji za důležité problematiku osamělých žen a matek ukotvit v širším kontextu, zabývám se v první části rodinou, jako základní společenskou jednotkou, a jejím vývojem. Dále …více
Abstract:
This thesis deals with the problems of using task-centered approach in working with clients of shelters for women and mothers with children. In the theoretical analysis I deal with five areas. As I consider important issues of single women anchored in a broader context, in the first part I deal with the family, as the basic social unit, and its development. Further I describe a sociological and psychological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2011
Zveřejnit od: 3. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Alina Cogiel, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLAŇOVÁ, Barbora. Úkolově orientovaný přístup při práci s klienty azylového domu pro matky s dětmi. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.1.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 1. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta