Bc. Lucie Vrbová

Bakalářská práce

Je chronologická definice stáří ovlivněna zkušeností diskriminace? (Sekundární analýza dat Ageism survey)

Is chronological definition of old age determined by experienced discrimination? (Secondary analysis of Ageism survey)
Anotace:
Práce se zabývá otázkou určování chronologické hranice začátku stáří. Věk, jako určitá charakteristika, hraje přes domnělou představu významnou roli v našem každodenním životě. Stejně jako pohlaví se používá k základním typizacím, které nám usnadňují orientaci v sociální realitě. Z podstaty stáří, jako sociálního konstruktu, se hranice mnohdy liší dle okolností a není pevně daná. Z tohoto důvodu práce …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of determining the initial chronological boundary of old age. The age, as a certain characteristic, has a significant role in our everyday life. As well as gender, age is used for the basic standardization which simplifies our orientation in a social reality. Because of the fact old age is comprehended as a social construct, the age boundaries vary very often according …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Tomáš Doseděl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.