Bc. Lucie Vrbová

Bachelor's thesis

Je chronologická definice stáří ovlivněna zkušeností diskriminace? (Sekundární analýza dat Ageism survey)

Is chronological definition of old age determined by experienced discrimination? (Secondary analysis of Ageism survey)
Abstract:
Práce se zabývá otázkou určování chronologické hranice začátku stáří. Věk, jako určitá charakteristika, hraje přes domnělou představu významnou roli v našem každodenním životě. Stejně jako pohlaví se používá k základním typizacím, které nám usnadňují orientaci v sociální realitě. Z podstaty stáří, jako sociálního konstruktu, se hranice mnohdy liší dle okolností a není pevně daná. Z tohoto důvodu práce …more
Abstract:
The thesis deals with the issue of determining the initial chronological boundary of old age. The age, as a certain characteristic, has a significant role in our everyday life. As well as gender, age is used for the basic standardization which simplifies our orientation in a social reality. Because of the fact old age is comprehended as a social construct, the age boundaries vary very often according …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2017
  • Supervisor: Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ing. Tomáš Doseděl

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Sociology / Sociology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.