Pavla Podešvová

Diplomová práce

Kulturní a společenské centrum Karlín

Cultural and Social Centre Karlin
Anotace:
PODEŠVOVÁ, P., KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ CENTRUM KARLÍN, DIPLOMOVÁ PRÁCE, VŠB-TU OSTRAVA, FAKULTA STAVEBNÍ, KATEDRA ARCHITEKTURY, 2019, VEDOUCÍ PRÁCE: DOC. ING. ARCH. JINDŘICH SVATOŠ, ING. ARCH. KATEŘINA RIEDLOVÁ, PH.D. PŘEDMĚTEM DIPLOMOVÉ PRÁCE JE NÁVRH KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO CENTRA NA ROHANSKÉM OSTROVĚ, KTERÝ BUDE RESPEKTOVAT CHARAKTER BLOKOVÉ ZÁSTAVBY KARLÍNA. SOUČÁSTÍ NÁVRHU JE OBNOVENÍ ŘÍČNÍ …více
Abstract:
PODEŠVOVÁ, P., CULTURAL AND SOCIAL CENTRE KARLÍN, DIPLOMA THESIS, VŠB-TU OSTRAVA, FACULTY OF CIVIL ENGINEERING, DEPARTMENT OF ARCHITECTURE, 2019, SUPERVISOR: DOC. ING. ARCH. JINDŘICH SVATOŠ, ING. ARCH. KATEŘINA RIEDLOVÁ, PH.D. THE AIM OF THE DIPLOMA THESIS IS TO DESIGN CULTURAL AND SOCIAL CENTRE AT ROHANSKÝ ISLAND, WHILE RESPECTING THE CHARACTER OF KARLÍN BLOCK HOUSING DEVELOPMENT. THE PROJECT INCLUDES …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2019
  • Vedoucí: Jindřich Svatoš
  • Oponent: Aleš Student

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava