Bc. Martin TICHÝ

Diplomová práce

Automatické nastavování regulátorů teploty

Automatic tuning of temperature controllers.
Anotace:
Cílem této diplomové práce je automatický návrh parametrů regulátorů teploty. Nejprve je návrh realizován na odvozeném matematickém modelu otopné soustavy a místnosti, poté již pouze na samotném laboratorním modelu otopné soustavy a dané místnosti. V této práci jsou uvažovány dva způsoby regulace teploty místnosti. Jednak pomocí jednoduché spojité regulace a dále pomocí kaskádní regulace s regulovanou …více
Abstract:
Aim of this diploma thesis is to automatically design parameters of temperature regulators. At first, the design is realised on created mathematical models of the heating system and the room, then using the laboratory model of heating system and the room only. Two ways of regulating the room temperature are used. Simple regulation with PID regulator and cascade regulation. The result is that the cascade …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TICHÝ, Martin. Automatické nastavování regulátorů teploty. Plzeň, 2014. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika