Theses 

Současný ekosystém Rich Internet Applications v HTML5 – Jakub VACEK, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika - specializace Embedded systémy

Jakub VACEK, DiS.

Bakalářská práce

Současný ekosystém Rich Internet Applications v HTML5

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá specifickým druhem webových aplikací zvaných Rich Internet Applications (RIA). V první části práce je vymezen pojem RIA a popsány technologie, které se při tvorbě RIA aplikací využívají. V rešeršní části práce jsou porovnány alternativní frameworky. Poté je zvolena vhodná sada technologií, s jejíž pomocí je vytvořena aplikace demonstrující přístup z předchozích částí. Na závěr jsou vyhodnoceny rozdíly v tomto přístupu k tvorbě aplikací ve srovnání s klasickým přístupem reprezentovaným tradičními web MVC farmeworky.

Abstract: This bachelor thesis deals with specific type of web applications called Rich Internet Applications (RIA). In first part of thesis, definition of RIA is created and technologies that are used during RIA application development, are described. After that technology stack is chosen and used to create application, which demonstrates approach from previous parts of thesis. In conclusion, differences between selected approach and classical approach, represented by traditional web MVC framework, are evaluated.

Klíčová slova: Rich Internet Applications, RIA, MVC, TypeScript, JavaScript, Angular, React, HTML5

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Čížek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=49571 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

VACEK, Jakub. Současný ekosystém Rich Internet Applications v HTML5. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 09:03, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz