Bc. Vojtěch Pekař

Master's thesis

Přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku

Offenses Against Public Order, Peaceful Coexistence and Property
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou správního trestání v České republice, a to jeho konkrétní výsečí, kterou představují „přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku“. V úvodu kvalifikační práce jsou po krátkém historickém exkurzu obecně vymezeny pojmy „správní trestání a přestupek“. Podstatnou část diplomové práce však tvoří podrobný rozbor stávající právní úpravy výše uvedených …more
Abstract:
The Diploma Thesis deals with the issues of administrative punishment in the Czech Republic, more specifically with its sector represented by "public order, civil coexistence and property offences". After a brief historical introduction the initial part of the Thesis offers general definitions of the terms of "administrative punishment and offence". Major part of the Thesis, however, is dedicated to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 3. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2013
  • Supervisor: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
  • Reader: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta