Bc. Jana PROTIVÁNKOVÁ, DiS.

Master's thesis

Role mentora a tutora v bakalářském vzdělávacím programu Porodní asistence. Vliv na kvalitu a úroveň odborné praxe z pohledu studentů

The role of mentor and tutor in the undergraduate curriculum Midwifery. Impact on the quality and level of professional experience in midwifery from the perspective of students
Anotácia:
Diplomová práce je věnována problematice znalostí studentek druhého a třetího ročníku Porodní asistence o mentorské a tutorské činnosti, znalosti pojmů mentor, mentoring, tutor, tutoring, kompetencí a právního vymezení těchto pojmů. Práce je dále zaměřena na postoj studentek Porodní asistence k porodním asistentkám, mentorům a tutorům, kteří je vedou na pracovišti, kde tyto studentky vykonávají souvislou …viac
Abstract:
The thesis deals about the knowledge of the students second and third year of Midwifery study about mentoring and mentoring activities , knowledge of the terms mentor, mentoring , tutor, tutoring , skills and the legal definition of mentoring and tutoring . Work is also focused on the attitude of students towards Midwifery midwives, mentors and tutors who lead the workplace where these students engaged …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014
Zverejniť od: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Mgr. Věra Vránová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROTIVÁNKOVÁ, Jana. Role mentora a tutora v bakalářském vzdělávacím programu Porodní asistence. Vliv na kvalitu a úroveň odborné praxe z pohledu studentů. Olomouc, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 17. 4. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Teaching at Higher Secondary Schools / Teaching vocational subjects at nursing schools

 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses cpqs66 cpqs66/2
17. 4. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
17. 4. 2014
Marklová, E.
17. 4. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.