Bc. Stanislav Zámorský

Bakalářská práce

Konstrukce uchycení akusticko elektronických komponentů pro sonarové měření vzdálenosti na podvozek mobilního robota

Design of Electro Acoustic Parts Attachment on the Mobile Robot Chasis for Sonic Distance Measuring
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je návrh konstrukce akusticko elektronických komponentů pro sonarové měření vzdálenosti na podvozek mobilního robota. Práce obsahuje v teoretické části rešerši na danou problematiku. Z nasbíraných zkušeností za absolvované studium byly za pomocí softwaru vytvořeny 3D modely možných řešení. Pro nejvhodnější řešení byla dále vytvořena výkresová dokumentace. Výsledkem bakalářské …více
Abstract:
The main goal of this bachelor thesis is to designe construction for carying acoustic and electronic components on chasis of mobile robot. In theoretical part, there is resource search for given topic. In practical part, from acquired experience given by study, there was made proposal of possible solutions in 3D software. For the best proposed solution was made an drawing documentation. As a result …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Maloch, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zámorský, Stanislav. Konstrukce uchycení akusticko elektronických komponentů pro sonarové měření vzdálenosti na podvozek mobilního robota. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Technologická zařízení