Mgr. Markéta Hanáčková

Bakalářská práce

Hematopoetické kmenové buňky

Hematopoietic stem cells
Anotace:
Hematopoetické kmenové buňky mají schopnost sebeobnovy a zároveň při hematopoéze dávají vznik všem krevním buněčným liniím. V průběhu embryonálního vývoje hematopoéza probíhá postupně v několika orgánech, v dospělosti však zůstává hematopoetickým orgánem jen kostní dřeň, která hematopoetickým buňkám poskytuje vhodné mikroprostředí, niche. Moje bakalářská práce se kromě hematopoézy zabývá především …více
Abstract:
Hematopoietic stem cells are capable of self-renewal and at the same time they give rise to all blood cell lineages during hematopoiesis. In the course of embryonic development, hematopoiesis occurs successively within several organs. However, the only hematopoietic organ present in adulthood is the bone marrow, which offers appropriate microenvironment, niche, for hematopoietic cells. Besides hematopoiesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta