Bc. Michaela Šimonová

Master's thesis

Volební programy český politických stran pro volby do Evropského parlamentu v roce 2014 z pohledu konceptu druhořadých voleb

The election programmes of Czech political parties for European Parliament elections from the perspective of the second-order elections concept
Abstract:
Evropský parlament neustále posiluje svoji roli ve fungování Evropské unie. Kromě rostoucích pravomocí je to také jediný přímo volený orgán Unie a je tak klíčovou institucí EU z pohledu občanů. Ve většině členských zemí má však volební účast ve volbách do EP klesající tendenci. Nahlížení na volby do EP jako na volby druhořadé se snaží vysvětlit koncept voleb druhého řádu. Tato práce se zabývá postojem …more
Abstract:
The European Parliament constantly strenghten its own role in the functioning of European Union. Besides its growing competences it is only directly elected organ of Union and therefore i tis viewed as the key institution of EU by citizens. However an electoral participation has a decreasing tendencies in majority of member states. Concept of a second-order elections trying to explain why are elections …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 1. 2016
  • Supervisor: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií