Mgr. Jana Kopecká, Ph.D.

Disertační práce

Polyfázová taxonomie technologicky významných kvasinek.

Polyphasic taxonomy of technologically important yeasts.
Anotace:
Předložená dizertační práce je koncipována jako soubor komentovaných publikací věnujících se pivovarským kvasinkám, a to jak tradičním Saccharomyces cerevisiae a S. pastorianus, tak v menší míře i netradičním kvasinkám non-Saccharomyces. Z fyziologických vlastností byla podrobně studována flokulace kvasinek s ohledem na kmen kvasinek, složení kultivačního média, způsob a dobu kultivace. Byly testovány …více
Abstract:
The dissertation thesis has been conceived as a collection of commented publications. It deals with brewing yeasts, both traditional Saccharomyces cerevisiae and S. pastorianus, as well as non-traditional non-Saccharomyces yeast. One of the physiological characteristics of brewing yeast, flocculation, was studied with regard to the yeast strain, composition of culture medium, type and time of cultivation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Dagmar Matoulková, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Karel Kosař, CSc., doc. Ing. Tomáš Brányik, Ph.D., doc. Ing. Jan Šavel, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta