Bc. Jan Vondrák

Master's thesis

Faktory determinující výši dotací u železničních franšíz ve Velké Británii

Determination of public subsidies in railway franchises in the United Kingdom
Abstract:
Předmětem diplomové práce je identifikace faktorů ovlivňujících konečnou výši dotací inkasovanou železničními dopravci ve Velké Británii. V první části práce je popsán vývoj systému osobní železniční dopravy ve Velké Británii od reformy v roce 1993. Ve druhé kapitole jsou analyzovány jednotlivé franšízy, které byly ve sledovaném období aktivní a nasbíraná data o těchto franšízách poslouží ke kvantifikaci …more
Abstract:
The goal of this diploma thesis is to identify the determinants of the train operator’s subsidies in the United Kingdom. The first part is focused on describing the evolution of passenger rail franchising since the UK rail reform in 1993. In the second part there is an analysis of each franchise. I will use information from this part to quantify the subsidy determinants. In the final part there is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.
  • Reader: Ing. Rostislav Staněk, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta