Theses 

Research on the Perception of Progress Bar Distortions – Marek Augustin

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Marek Augustin

Bakalářská práce

Research on the Perception of Progress Bar Distortions

Research on the Perception of Progress Bar Distortions

Anotace: V současné době je možné se s ukazateli průběhu jakéhokoliv typu (angl. progress bar) setkat na velkém množství míst, od osobních počítačů až po veřejné prostory, jako například u bankomatů. Procesy, které se pomocí ukazatelů průběhu vizualizují, se často skládají z více podprocesů. Z nich některé mohou mít proměnlivou rychlost a těmito výkyvy způsobovat zpomalování či zastavování těchto ukazatelů. Cílem této práce je rozšíření výzkumu, který provedl Harrison a kolektiv, zabývajícího se zkreslováním prvků typu progress bar za účelem snížení vnímané doby jejich trvání. Toho bylo docíleno navržením a implementací webové aplikace s dotazníkem a následným provedením dvou oddělených experimentů – online na anonymních dobrovolnících a osobně v laboratoři na přizvaných respondentech. Na základě nasbíraných dat je popsán vzájemný vztah mezi funkcemi použitými ke zkreslování a ohodnocen jejich vliv na snižování vnímaného času. Mimo to byl objeven nový jev „zobrazení druhého ukazatele průběhu“.

Abstract: In today’s software, the usage of progress bars (of any type) is very high and users come across them everywhere, from their personal computers to public places, like ATMs. Some of the processes that are being visualized by the progress bars consist of multiple subprocesses, of which some might have a variable speed that may cause decelerations or stops of the progress bar. This work aims to broaden the research made by Harrison et al. about progress bar distortions that can reduce an overall percieved time of progress bar loading. This has been done by designing and creating a website with questionnaire, and then conducting two separate experiments (laboratory and public). Based on collected data, the work describes mutual relationships between different distorting functions, and rates their strength to reduce the perceived time. In addition, a new phenomenon of “second shown progress bar” has been discovered.

Keywords: human—computer interaction, design, user experience, progress bar, distortions, Peak–and–End effect

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Marek Žuži
  • Oponent: Iris Kico, MgA. Jana Malíková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 16:10, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz