Bc. Pavel Tolar

Diplomová práce

Vývoj platební bilance od přijetí ČR do EU, trendy a perspektivy

Development of the Balance of Payments since the Admission of the Czech Republic to the EU, trends and perspectives
Anotace:
Tato diplomová práce na téma „Vývoj platební bilance od přijetí ČR do EU, trendy a perspektivy“ se zaměřuje na popis vývoje platební bilance od přijetí ČR do EU a trendy a perspektivy jednotlivých účtů platební bilance. V teoretické části se práce zabývá popisem platební bilance jako pojmu a dále vývojem jednotlivých účtů platební bilance od roku 2003 do roku 2012. V aplikační části se práce zaměřuje …více
Abstract:
This diploma thesis on "Development of the Balance of Payments since the Admission of the Czech Republic to the EU, trends and perspectives" focuses on the description of the balance of payment since the admission to the EU and the trends and perspectives of each balance account. In the theoretical part, the thesis describes the concept of the balance of payments as well as the development of the individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zlatuše Komárková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní