Bc. Jitka Bednářová

Diplomová práce

Testing Foreign Language Speaking Proficiency: Development and Analysis of a Testing Tool for Czech School Leaving Examination

Testing Foreign Language Speaking Proficiency: Development and Analysis of a Testing Tool for Czech School Leaving Examination
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá validací čtyř nově vytvořených pracovních listů, které budou následně použity pro ústní část maturitní zkoušky na vybrané střední odborné škole. Diplomová práce reaguje na nová pravidla pro ústní část maturitní zkoušky na středních školách, která byla vydána v roce 2020 a která vyvolala potřebu vytvořit odpovídající zkušební materiály. Validace pracovních listů je provedena …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the validation of four newly created exam worksheets that will later be used in the oral part of final examinations at a selected secondary comprehensive school. The submitted thesis responds to the new directive on the oral part of the final examination issued in 2020, which has induced a requirement of corresponding test materials. The validation of the newly designed …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Linda Nepivodová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta