Ing. Marek Bartoň, Ph.D.

Disertační práce

Optimalizace metod zpracování fMRI dat pro zvýšení validity analýz konektivity

Optimization of fMRI data processing for improvement of connectivity analysis validity
Anotace:
Úvod. Analýzy konektivity z dat fMRI jsou stále více využívanou metodou pro studium funkcí lidského mozku. Vzhledem k faktu, že fMRI data obsahují velké množství šumu, který výsledky analýz konektivity znehodnocuje, je nutné provádět vhodné filtrace. Pro tyto účely bylo představeno široké množství přístupů, které využívají informaci o průbězích šumu z přímo z fMRI dat (data-driven metody) nebo na základě …více
Abstract:
Introduction. The importance of fMRI connectivity analysis in the study of human brain function is still growing. With respect to the fact that fMRI data contains significant amount of noise that corrupts the conclusions drawn from the analyses, it is necessary to perform proper noise filtering. In order to do such filtering, there was introduced a broad range of approaches, which exploit information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2019
  • Vedoucí: Ing. Michal Mikl, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jiří Keller, Ph.D., prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D., doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta