Bc. Radka Neuwirthová

Bakalářská práce

Financování platů zaměstnanců územních samosprávných celků

Financing county independent council employees salaries
Anotace:
Cílem práce je zjistit a vyhodnotit finanční náročnost mzdových nákladů zaměstnanců územně samosprávného celku. K naplnění cíle práce bude provedena analýza zdrojů finančních toků územně samosprávného celku určených pro zajištění mzdové oblasti. Současně bude provedena analýza a komparace finančního zatížení územního celku na udržení zákonné výše mezd a platů v průběhu pracovně právního vztahu v souvislosti …více
Abstract:
The aim is to secure and analyse financial strain of a labor cost of USC employees. To fulfil this aim, an analysis of sources of financial flow designed to support payroll areas will be carried out. At the same time, an analysis and comparison of financial strain will be carried out in consideration of keeping wages set up by law during the employment with connection to compulsory employee training …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/htclj/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 8. 2020
  • Vedoucí: Ing. Michaela Strzelecká, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné