Patrik RYCHLÝ

Bakalářská práce

Neziskové organizace a vývoj jejich role

Non-profit organization and their role development
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce je poukázat na vybrané legislativní změny týkající se nestátního neziskového sektoru a jejich vybrané důsledky na fungování nestátních neziskových organizací. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola vymezuje prostor v národním hospodářství, který je určen pro neziskový sektor a popisuje typy členění národního hospodářství. Druhá kapitola shrnuje historii …více
Abstract:
The main aim of the bachelor thesis is to point to the selected legislative changes of the non-profit sector and their selected impacts on functioning of non-profit organizations. The thesis has 5 chapters. The first chapter of the thesis delimits space in the national economy that is identified for the non-profit sector and then describes the types of division of the national economy. The second chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Čestmír Jarý

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RYCHLÝ, Patrik. Neziskové organizace a vývoj jejich role. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/