Bc. Kateřina Srněnská

Diplomová práce

Kvalita života rodin a blízkých dospělých osob s psychotickým onemocněním

Quality of life of the families and close adults of the person with psychosis
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice kvality života rodin a blízkých osob dospělých lidí s psychotickým onemocněním. Cílem práce je zodpovězení otázky, která zní: „V jakých oblastech psychotické onemocnění dospělého člověka působí na kvalitu života jeho blízkých osob nepříznivě a v jakých příznivě?“ Za tímto účelem je text práce rozdělen do tří dílčích oddílů. V teoretické části vymezuji pojem psychotické …více
Abstract:
The present thesis deals with the topic of life quality of families and close people of person suffering by psychosis. The aim of this work is to answer the question: “In which way (good or bad) the psychosis of adults influences the life quality of people in their surrounding?” It is divided into three units. In the theoretical part the term of mental disorder is defined; from medical point of view …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Růžičková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií