Bc. Viktoriya Slepokurova

Diplomová práce

Firemní kultura podniku xy a její vliv na spokojenost zaměstnanců, zákazníků

Corporate culture xy and its impact on the satisfaction of employees, customers
Anotace:
Diplomová práce je věnována problematice firemní kultury. Cílem práce je na základě teorie Geerta Hofstedeho vyhodnotit a porovnat prvky firemní kultury dvou zvolených podniků, působících v oblasti pojištění v různých zemích – v Rusku a v České republice. Dalším cílem je navrhnout kroky pro společnost ASKO – Centrum, vedoucí k získání konkurenční výhody pramenící z pozitivního vnímání firemní kultury …více
Abstract:
The thesis is devoted to issues of corporate culture. The aim of the thesis is to evaluate and compare the elements of the corporate culture of the two selected insurance companies in various countries - Russia and the Czech Republic, based on the theory of Gert Hofstede. Another aim is to propose steps for the company ASKO – Center, leading to competitive advantages stemming from the positive perception …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Emil Velinov, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní