Dana Šedá, DiS.

Bakalářská práce

Opatrovnictví dospělých v kontextu sociální pedagogiky

Guardianship of adults in the context of social pedagogy
Anotace:
Bakalářská práce "Opatrovnictví dospělých v kontextu sociální pedagogiky" se zabývá právním postavením osob se zdravotním postižením v České republice. V teoretické části jsou definovány základní zásady a normy, které plynou z Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, vztahující se k tématu práce. Dále jsou rozebrána podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat - právní …více
Abstract:
This bachelor's thesis "Fostering of adults in the context of social pedagogy" deals with the legal position of physically disabled persons in the Czech Republic. The theoretical part defines the basic principles and norms derived from the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, relating to the topic of this thesis. Further, the support measures to compromising adults' ability of legal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2015
Zveřejnit od: 10. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. JUDr. PhDr. Dalibor Jílek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šedá, Dana. Opatrovnictví dospělých v kontextu sociální pedagogiky . Brno, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe