Bc. Iva Kubišová

Diplomová práce

Smartphone as an aid in the process of learning English language and its positive impact on students' information literacy

Smartphone as an aid in the process of learning English language and its positive impact on students' information literacy
Anotace:
Diplomová práce pojednává o problematice využití chytrých telefonů jako didaktických pomůcek v hodinách anglického jazyka. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. Část teoretická nejprve diskutuje o využití technologií ve výuce z obecného hlediska, poté se soustředí na M-learning a systém BOYD. Zkoumá kladné a záporné aspekty použití mobilních telefonů ve vzdělávacím procesu, včetně …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of using students’ personal smartphones as a didactic tool within classes of English language. It consists of two main parts, theoretical and practical one. The theoretical part studies the use of technology in education initially from the general point of view, then it focuses on m-learning and BOYD system. It examines the positive and negative aspects of using smartphones …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Oaklandová
  • Oponent: Mgr. Jana Chocholatá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta