Mgr. Klára Weiss

Bakalářská práce

Využití metod kritického myšlení při rozvoji informační gramotnosti ve výuce středoškolské matematiky

Utilization of Critical Thinking Methods to Improve Information Literacy in High School Mathematics
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o možnostech aplikace metod kritického myšlení do výuky matematiky na střední škole tak, aby u žáků podporovaly rozvoj informační gramotnosti. První část práce je věnována vymezení pojmu informační gramotnost. Jsou zde uvedeny některé užívané definice a standardy informační gramotnosti a také začlenění této gramotnosti do Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia i konkrétně …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the usage of critical thinking methods in teaching mathematics at the secondary school in order to support the progress of information literacy among students. The first part of the thesis is focused on definitions and standards of information literacy and its integration into the Framework Education Program for grammar schools in the field of Mathematics. The following …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Dagmar Chytková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta