Bc. Iva Kubišová

Master's thesis

Smartphone as an aid in the process of learning English language and its positive impact on students' information literacy

Smartphone as an aid in the process of learning English language and its positive impact on students' information literacy
Abstract:
Diplomová práce pojednává o problematice využití chytrých telefonů jako didaktických pomůcek v hodinách anglického jazyka. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. Část teoretická nejprve diskutuje o využití technologií ve výuce z obecného hlediska, poté se soustředí na M-learning a systém BOYD. Zkoumá kladné a záporné aspekty použití mobilních telefonů ve vzdělávacím procesu, včetně …more
Abstract:
This thesis deals with the issue of using students’ personal smartphones as a didactic tool within classes of English language. It consists of two main parts, theoretical and practical one. The theoretical part studies the use of technology in education initially from the general point of view, then it focuses on m-learning and BOYD system. It examines the positive and negative aspects of using smartphones …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. Gabriela Oaklandová
  • Reader: Mgr. Jana Chocholatá, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta