Bc. Zdeněk Rydlo

Diplomová práce

Marketingový informační systém BONTÉ CLASS, s.r.o.

Marketing Information System of BONTE CLASS, s.r.o.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá marketingovým informačním systémem ve společnosti BONTÉ CLASS, s.r.o. Popisuje současný stav využívání marketingových informací a zdůrazňuje význam marketingového informačního systému jako nástroje pro efektivní zpracování informací. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy související s marketingovým informačním systémem a marketingem služeb. V praktické části je …více
Abstract:
This thesis deals with the marketing information system in company BONTE CLASS, s.r.o. It describes the current status of the use of marketing information and emphasizes the importance of marketing information system as a tool for efficient information processing. In the theoretical part explains the basic concepts associated with the marketing information system and marketing services. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2012
  • Vedoucí: Ing. Michal Kuběnka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Rydlo, Zdeněk. Marketingový informační systém BONTÉ CLASS, s.r.o.. Pardubice, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku