Bc. Zbyněk Šindler

Bakalářská práce

Duševní hygiena v životě manažera

Mental Hygiene in the Manager Life
Anotace:
Bakalářská práce se snaží blíže objasnit pojem a význam duševní hygieny. Jejím cílem je z pojmu udělat uchopitelnou aktivitu. Vede k prohloubení sebepoznání každého z nás. To posléze pomůže tomu, že duševní hygiena zvýší kvalitu jeho života a vědomě ji k tomu užívá. Práce přibližuje specifičnost manažerské práce a zvýšených nároků na manažera. Dále seznamuje s tím, jaké by měl mít manažer dovednosti …více
Abstract:
This thesis seeks to further clarify the concept and importance of mental hygiene. Its goal is to introduce the concept as a comprehensible activity. It leads to a deepened self-knowledge of each of us. Mental hygiene then can help to improve quality of life and consciously utilizes it to do so. This thesis deals with the specificity of managerial work and increased demands on managers. There are also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS