Tetiana Poliakova

Bakalářská práce

The influence of domestic violence on the reproductive health of women in India

Vliv Domácího Násilí na Reprodukční Zdraví Žen v Indii
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá domácím násilím a jeho komplikacemi reprodukčního zdraví žen v Indii. Cílem diplomové práce je dosáhnout důkladného pochopení příčin a následků domácího násilí na ženách v Indii. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení obecné terminologie a typologie domácího násilí v Indii. Praktická kapitola je věnována popisu dvou hlavních částí: příčin domácího násilí, vyvíjení …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with domestic violence and its complications on the reproductive health of women in India. The aim of the thesis is to achieve a thorough understanding of causes and consequences of domestic violence against women in India. The theoretical part is focused on explaining the general terminology and typology of domestic violence in India. The practical chapter is devoted to …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Runya Qiaoan, BA

Citační záznam

Plný text práce

Právo: release postponement for the final thesis appendices (presentation), the defense of the thesis will be in SS 2018.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Bakalářský studijní program / obor:
International Territorial Studies / International Development Studies