Bc. Viktória BANDŽÁKOVÁ

Diplomová práce

Výtvarné a farebné riešenie interiéru vrátene designu a výberu zariaďovacích prvkov

Interior design with elements design and selection
Anotace:
Diplomová práca sa zaoberá teoretickou písomnou časťou a praktickou vizuálnou stránkou návrhu interiéru, na témou Výtvarné a farebné riešenie interiéru vrátane dizajnu a výberu zariaďovacich prvkov. Vybraný a interiérovo riešený projekt sa nachádza v ČR v užšom centre mesta Olomouc. Situačné umiestnenie objektu je v blízkosti katedrály sv. Václava a je majetkom Metropolitnej kapituly Olomouc. Objekt …více
Abstract:
My diploma work deals with the theoretical written part and the practical visual part of the interior design, on the topic Art and color solutions, including the design an the selection of the arranging elements. The selected interior-designed project is located in the Czech Republic in the immediate center of the city Olomouc. The situated location of the building, is close to the Cathedral of St …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. ak. arch. Jan Fišer

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BANDŽÁKOVÁ, Viktória. Výtvarné a farebné riešenie interiéru vrátene designu a výberu zariaďovacích prvkov . Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (MgA.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta umění a designu

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta umění a designu

Magisterský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Design