Bc. Barbora Relichová

Bakalářská práce

Financování a management neziskové organizace na Mostecku

Financing and management of non-profit organization in Most region
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje problematice neziskového sektoru. Je rozdělena do sedmi kapitol, v nichž shrnuje teoretická východiska pro neziskové organizace, problematiku jejich financování a managementu. V praktické části se věnuje konkrétní neziskové organizaci působící na Mostecku. Cílem této bakalářské práce je zhodnotit způsob financování, stylu řízení a upozornit na oblasti vhodné k dalšímu rozvoji …více
Abstract:
The thesis deals with non-profit organization´s is­sue. It is divided into 7 chapters in which theoretical basis for non-profit organizations and the issue of their funding and management is summed up. Subsequently, in the practical part, it deals with a specific non-profit organization operating in the Most region. The goal of this thesis is evaluate the way of funding, style of management and highlight …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Jan Mertl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní