Ing. Zdeněk Šilar

Disertační práce

METODY OBRAZOVÉ DETEKCE OBSAZENOSTI ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU

IMAGE DETECTION METHODS OF RAILWAY CROSSING OCCUPANCY
Anotace:
Práce se zabývá metodami detekce objektů v obraze využitelných pro monitorování oblasti železničního přejezdu. Popisované metody a algoritmy zpracovávají obrazovou informaci z vhodně umístěné stacionární digitální kamery, která sleduje definovanou oblast. Obsahem práce je popis, implementace a optimalizace navržených algoritmů, jejichž úkolem je detekce a segmentace dynamických i statických objektů …více
Abstract:
This doctoral thesis deals with methods for objects detection in the image usable for the railway crossing monitoring. The described methods and algorithms process the image information from appropriately positioned stationary digital camera that monitors the defined area. The work provides description, implementation and optimization of selected algorithms. The task of these algorithms is detection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 9. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 12. 2013
  • Vedoucí: Ing. Martin Dobrovolný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šilar, Zdeněk. METODY OBRAZOVÉ DETEKCE OBSAZENOSTI ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU. Pardubice, 2013. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky