Theses 

Analýza ukazatelů výkonové motivace u studentů sportovního gymnázia ve vztahu k věku, pohlaví a sportovnímu zaměření – Bc. Jitka Králíková, BA (Hons)

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jitka Králíková, BA (Hons)

Master's thesis

Analýza ukazatelů výkonové motivace u studentů sportovního gymnázia ve vztahu k věku, pohlaví a sportovnímu zaměření

The analyses of need for achievement items of sports college students regarding the gender, age and type of sports

Anotácia: Výkonová motivace je součástí každého výkonu, nejen sportovního. Cílem práce je zjistit, jaké jsou průměrné ukazatele výkonové motivace u studentů sportovního gymnázia a v dílčích cílech je srovnat: s ukazateli běžné populace, mezi chlapci a dívkami, mezi nejmladšími a nejstaršími ročníky a v typech provozovaných sportů. Pro měření výkonové motivace byl použit standardizovaný dotazník motivace výkonu (D-M-V). Práce také charakterizuje motivaci, výkonovou motivaci, období adolescence a sportovní gymnázium.

Abstract: Achievement motivation is part of every performance, not just in sport. The aim is to find out what the average indicators of achievement motivation of students in sports gymnasium are and compare them: with indicators of the general population, between boys and girls, between the youngest and oldest classes and types of sports played.For the measurement of achievement motivation has been used a standardized questionnaire achievement motivation questionnaire (D-M-V). The work also describes the motivation, achievement motivation, period of adolescence and sports grammar school.

Kľúčové slová: motivace, výkonová motivace, sport, studenti sportovního gymnázia, motivation, achievement motivation, sports grammar school students

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedúci: prof. PhDr. Hana Válková, CSc.
  • Oponent: Mgr. Veronika Kavková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií


Hore | Aktuálny dátum a čas: 17. 7. 2019 02:44, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz