Zuzana Vodnárková

Bakalářská práce

Úloha radiologického asistenta při vyšetření plic radiodiagnostickými metodami, především skiagrafií, včetně ochrany před ionizujícím zářením

The role of radiological assistant during the examination of the lungs radioactive imaging methods, namely skiagraphy, including protection from ionizing radiation
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na úlohu radiologického asistenta při skiagrafickém vyšetření plic. Práce se dělí na dvě části, teoretickou a výzkumnou. Teoretická část se zabývá historií radiodiagnostiky, přístrojovou technikou, anatomií plic. Dále je v této části shrnuta radiační ochrana pracovníků i pacientů. Výzkumná část se zabývá problematikou snímkování plic ve dvou projekcích.
Abstract:
The thesis focuses on the role of radiology asistant in fluoroscopic examination of the lungs. This thesis is divided into two sections, and thus in the theoretical and experimental part. The theoretical section will focus on the history of diagnostic imaging, the nowadays radio-diagnostic technical equipment and anatomy of the lungs. Furthermore, it will describe radiation safety of both medical staff …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: MUDr. Dušan Spitzer, Ph.D., MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vodnárková, Zuzana. Úloha radiologického asistenta při vyšetření plic radiodiagnostickými metodami, především skiagrafií, včetně ochrany před ionizujícím zářením. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií