Theses 

Pěstounská péče v registrovaném partnerství – Eva Dujková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Eva Dujková

Bakalářská práce

Pěstounská péče v registrovaném partnerství

Foster Care in a Registered Partnership

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na alternativu rodičovství párů stejného pohlaví. Vysvětluje na jedné straně terminologii homosexuality, její historické kořeny i současné aspekty spojené s legislativním ukotvením registrovaného partnerství. Na straně druhé se zaměřuje na funkce rodiny, náhradní rodinnou péči a také homoparentalitu a rozebírá slučitelnost rodičovské péče v homosexuálních partnerstvích. Cílem práce je zmapovat fungování pěstounské péče v rámci jednoho homosexuálního páru. Kvalitativně orientovaný výzkum je proveden s využitím analýzy dokumentů, poskytnutých od homosexuálního registrovaného páru. Postup výzkumu vychází ze zakotvené teorie.

Abstract: The thesis is focused on the parenting alternative of the same-sex couples. On one hand it explains the terminology of homosexuality, its historical roots and contemporary aspects related to the legislative of registered partnerships. On the other hand it focuses on the function of the family, foster care and homoparentality and it discusses the compatibility of parental care in homosexual partnerships. The aim of the thesis is to monitor the functioning of foster care within one homosexual couple. The qualitatively oriented research is conducted using the analysis of documents provided by the registered homosexual couple. The research process is based on the grounded theory.

Klíčová slova: homosexualita, homosexuální partnerství, registrované partnerství, rodina, náhradní rodinná péče, pěstounská péče, homoparentalita, kvalitativní výzkum, zakotvená teorie

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ilona Kočvarová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=34538 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Dujková, Eva. Pěstounská péče v registrovaném partnerství. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 17:17, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz