Theses 

Registrované partnerství a náhradní rodinná péče – Mgr. Tomáš Haas

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Tomáš Haas

Diplomová práce

Registrované partnerství a náhradní rodinná péče

Registered Partnership and Alternative Family Care

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá registrovaným partnerstvím a náhradní rodinnou péčí. Blíže se zaměřuje na popis těchto dvou institutů v oblastech, kde se prolínají. Bude použita metoda popisu důležitých informací a analýza rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. V práci bude dokázána protiústavnost některých ustanovení v zákoně o registrovaném partnerství. Práce obsahuje návrhy řešení této situace. Doporučuje se odstranění problémových ustanovení v zákoně o registrovaném partnerství a úprava některých ustanovení v oblasti náhradní rodinné péče.

Abstract: This diploma thesis deals with the issue of the registered partnership and the substitute parental care. Firstly the thesis provides closer description of those institutes in areas where they both overlaps (or mingle). The method of description of relevant information was used together with the analysis of European Court of Human Rights’ case law. This thesis points out and also proves unconstitutionality of various provisions in the Registered Partnership Act. It also provides certain proposals concerning the solution of this situation. Thesis recommends to remove problematic provisions in the Registered Partnership Act and also the layout of certain provisions in the area of substitute parental care.

Klíčová slova: Registrované partnerství, homosexualita, náhradní rodinná péče, osvojení, pěstounská péče, Registered partnership, homosexuality, substitute parental care, adoption, foster care

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 12:04, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz