Bc. Clare Nižníková

Diplomová práce

Focus Group v marketingovém výzkumu

Focus Group in Marketing Research
Anotace:
Diplomová práce se věnuje Focus group v marketingovém výzkumu. Práce se bude zabývat problematikou kvalitativního výzkumu formou skupinového rozhovoru tzv. Focus group. V teoretické části se zaměřím především na termín Focus group, jeho vznik a následný vývoj, dále pak na jeho současnou podobu a jeho příchod na území České republiky, následně jeho využití v marketingovém výzkumu. Především se zaměřím …více
Abstract:
The diploma work is devoted to the Focus Group in the marketing research. The thesis will investigate the problems of kvalitative research with the help of the group discussion, so called Focus Groups. I will focuse to the term the Focus Group, its rise and consequent development in the theoretical part of the thesis. Further more on its current image and its arrival to the territory of the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Sloboda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní