Bc. Dagmar PISKATÁ

Diplomová práce

Návštěvní služba porodní asistentky v domácnosti u matek v poporodním období

The home visiting service by a midwife for mothers in the postnatal period
Anotace:
Cíl: Hlavním cílem práce bylo zmapovat ošetřovatelské problémy žen v období šestinedělí v rámci komunitní péče. Cílem bylo rovněž zjistit spokojenost žen s domácí péčí po porodu. Metodika: Výzkumný soubor byl tvořen ženami po porodu, které během šestinedělí navštěvovala v domácím prostředí komunitní porodní asistentka od 1. 12. 2011 do 31. 3. 2012 na území zlínského okresu. Konečný soubor reprezentovalo …více
Abstract:
The goal: The main goal of this thesis was to identify problems of women in the puerperium period within a community care. Another goal was also to find out how these women were satisfied with a home service. Methodics: The research group consists of women who were visited by community midwife in their puerperium period (from 1. 12. 2011 to 31. 3. 2012 at Zlín district). The final set was represented …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2013
Zveřejnit od: 15. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Bohdana Dušová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PISKATÁ, Dagmar. Návštěvní služba porodní asistentky v domácnosti u matek v poporodním období. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta