Bc. Adéla Jelínková

Master's thesis

Každodenní existence v kyberprostoru jako diskurz

Day-to-day existence in cyberspace as a discourse
Abstract:
Diplomová práce předkládá analýzu diskurzů – jako promluv – vybraných respondentů – silných uživatelů internetu a konzumentů mediálních obsahů. Prostřednictvím diskurzivní analýzy vyprávění respondentů dle Geeho (2011), skrze sejmutí zkušeností uživatelů, práce přibližuje každodenní bytí jednotlivých uživatelů v kyberprostoru a jejich vztah k technologii. V jednotlivých vyprávěních sedmi respondentů …more
Abstract:
This thesis presents an analysis of discourses – in form of utterances – of selected respondents - heavy Internet users and consumers of media content. Through discourse analysis of stories according to Gee (2011), by means of recording of the user experience, the thesis introduces everyday existence of individual users in cyberspace and their relationship to technology. In the narrations of seven …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2016
  • Supervisor: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií