Bc. Andrea GARGULÁKOVÁ

Diplomová práce

Sociální vztahy v rámci tlupy u kočkodana husarského (Erythrocebus patas) a Dianina (Cercopithecus diana)

Social relationships among group members in patas monkey (Erythrocebus patas) and Diana monkey (Cercopithecus diana)
Anotace:
Vzájemné drbání (allogrooming) je u primátů relativně často zkoumanou interakcí, která je ve vědeckém světě pitvána z různých hledisek. Jedním z nich je také vliv sociálního postavení, které představuje jeden z významných faktorů. Ukazuje se, že míra přijatého drbání podobně jako výběr drbaných míst může odrážet postavení jedince v hierarchii. I přestože se tomuto tématu věnovalo několik studií, dosud …více
Abstract:
Allogrooming is a relatively frequently investigated interaction in primates that is explored from various perspectives in the scientific world. One of the most important factors which affects allogrooming seems to be the role of a rank. It turns out that an amount of grooming as well as grooming sites may reflect individual's position in a hierarchy. Although a number of studies have dealt with this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Jan Pluháček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GARGULÁKOVÁ, Andrea. Sociální vztahy v rámci tlupy u kočkodana husarského (Erythrocebus patas) a Dianina (Cercopithecus diana). Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Učitelství Biologie (jednooborové) pro střední školy

Práce na příbuzné téma