MSc. Ganzorig TSOGTBAATAR

Disertační práce

Vliv laktační periody, krmení a způsobu chovu na obsah nutričních látek v kobylím mléce

Effects of the Lactation Period, Breed and Feed on Nutrient Composition of Mare's Milk
Abstract:
V posledních dvou dekádách bylo kobylí mléko podrobně studováno ze dvou důvodů; jako základní zdroj výživy u hříbat a jako základní potravina a prostředek pro zdravou lidskou výživu. Důležité nutriční látky kobylího mléka slouží jako zásoba energie, bílkovin, tuků, uhlovodíků, vitamínů a minerálů pro optimální vývoj a růst hříběte. Pro náhradu ztrát nutričních látek a zároveň pokrytí potřeb pro rozvoj …více
Abstract:
In two decades the mare's milk has been an accurately researched on two purpose; the crucial nutritional source for foal and to use for human health and fundamental food. Important nutrients of mare's milk to supply her foal with energy, protein, fat, carbohydrates, vitamins and minerals for optimal development and growth. To correct these nutrient losses and at the same time support maintenance requirements …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2010
Identifikátor: 17694

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 10. 2010

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TSOGTBAATAR, Ganzorig. Vliv laktační periody, krmení a způsobu chovu na obsah nutričních látek v kobylím mléce. Zlín, 2010. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 01. 10. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Doktorský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Technologie potravin

Práce na příbuzné téma