Bc. Anna Caldrová

Master's thesis

Možnosti převodu reálií v románu „Zulejka otevírá oči“ (Guzel Jachina)

Translation of Cultural Facts and Its Possibilities in Novel Zuleikha Opens Her Eyes by Guzel Yakhina
Abstract:
Cílem této magisterské diplomové práce je uvést překladatelská řešení, která lze využít při převodu reálií obsažených ve vybraných kapitolách románu „Zulejka otevírá oči“. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. První část této práce se zabývá osobností Guzel Jachinové a její tvorbou, dále otázkami z teorie uměleckého překladu, a především pak kategorizací reálií a překladových …more
Abstract:
The aim of this master’s thesis is to present the translation of cultural facts and its possibilities in selected chapters of the novel Zuleikha Opens Her Eyes. The thesis is divided into two parts – the theoretical and the practical. The first part of the thesis focuses on the personality of Guzel Yakhina and her work, also on the theory of literary translation and primarily on the categorization …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Stanislava Špačková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Polina Zolina, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta