Theses 

Cenová elasticita poptávky a její dopady na tvorbu cen – Miloslav Mašín

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Miloslav Mašín

Bakalářská práce

Cenová elasticita poptávky a její dopady na tvorbu cen

Price elasticity of demand and its effect on pricing

Anotace: Tato bakalářská práce je zaměřena na dopady změny cen smartphonů firmy Sony na poptávané množství smartphonů a následně na výpočet jejich cenové elasticity. Uvedené prodeje jsou prodeje společnosti Elviapro konkrétně jejich pobočky v Mladé Boleslavi. Po výpočtu cenové elasticity vybraných produktů jsou navrhnuty řešení a doporučení na změnu jejich ceny a tím zvýšení tržeb firmy. Dále je mezi vybranými produkty pomocí výpočtu křížové elasticity potvrzen substituční a komplementní vztah mezi danými produkty firmy. Závěrem jsou shrnuty autorovi doporučení a řešení na základě použité analytické části práce.

Abstract: This bachelors thesis focuses on effect of the price variability on Sony smartphones, on its demanded amount and on calculation of its price elasticity. All mentioned sales come from Elviapro company, specifically from Elviapros branch located in Mladá Boleslav. On the basis of the calculation of price elasticity (of the chosen products), there are suggested solutions and recommendations looking into change of its prices and increasing of companys turnovers. Using the calculation of cross elasticity, we have proved supplementary and complementary relation between fixed products of the company. In conclusion, there are summed up recommendations and solutions on the basis of the used analytical part of the thesis.

Klíčová slova: cena, poptávané množství, cenová elasticita

Keywords: price, demanded amount, price elasticity

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://0:0@is.savs.cz/zp/3435 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ŠKODA AUTO a.s., ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 06:59, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz